Fri frakt     Hemleverans      1-2 dagars leveranstid      Över 300 smaker        Färskt snus        

Ny forskning på E-cigaretters skadeverkning

Att minska användningen av traditionella cigaretter kan ha en positiv effekt på allmänhälsan och e-cigarettanvändning kan vara ett hjälpmedel för rökare att gradvis minska sin rökning. Men det är viktigt att notera att användning av e-cigarett också har sina egna hälsorisker och att dessa risker fortfarande undersöks av forskare över hela världen.

Forskare vid Rutgers University i USA har nyligen genomfört en studie för att bedöma hälsoriskerna med användning av elektroniska cigaretter. Resultaten visade att ångan från en e-cigarett innehåller mellan 125 och 10 000 gånger lägre koncentrationer av cancerframkallande aldehyder jämfört med röken från en vanlig cigarett.

Stor skillnad mellan 125 - 10 000 gånger, vad påverkar?

Forskarna påpekade att koncentrationen av potentiellt skadliga ämnen kan variera beroende på hur e-juicen upphettas i tanken och av coilen. Detta innebär att det är viktigt att användare av e-cigaretter är medvetna om hur man använder förångaren på ett säkert sätt - och använder e-juicer som är skapad av kvalitativa aromer (Läs: köp e-juice från välkända, EU godkända och legitima tillverkare).

Byt coils ofta och använd moderna coils

I studien belyser man också vikten av att använda moderna förbrännare för e-cigaretter, moderna e-cigg kan minska hälsoriskerna för användare. Forskarna testade förbrännare där förbränningen av e-vätskan sker i botten av förbrännaren (alla moderna, kvalitèts e-cigg har detta) och fann att dessa hanterade värmen betydligt bättre än äldre modeller som använder sig av t.ex veke för förbränning. Oavsett vilken temperatur som forskarna utsatte coilen för, producerade den betydligt färre potentiellt cancerframkallande ämnen än vad som finns i cigarettrök.

Även om koncentrationen av potentiellt cancerframkallande ämnen ökar med effekten, visar resultaten att de ändå håller sig långt under koncentrationen i cigarettrök.

Mer risker med höga PG vätskor

Forskare har genomfört tester för att undersöka skillnaden mellan propylenglykol (PG) och vegetabiliskt glycerin (VG)

Resultaten visar att vegetabiliskt glycerin börjar brytas ner och bilda potentiellt cancerframkallande ämnen vid en temperatur på 200 grader. Propylenglykol, å andra sidan, börjar reagera redan vid 127 grader, vilket påverkar risken för högre koncentrationer av potentiellt cancerframkallande ämnen.

Denna upptäckt visar att e-cigarettanvändning kan vara ett mindre farligt alternativ för rökare som vill minska sina hälsorisker. Även om resultaten är lovande, fortsätter forskare att undersöka hälsoriskerna med e-cigarettanvändning och uppmanar till fortsatt försiktighet tills mer forskning är gjord.

Forskning på Diacetyl - "Popcornlunga"

Enligt forskningen finns det ingen risk för popcornlunga vid användning av e-cigaretter. Forskarna undersökte mängden diacetyl, en smörarom, i olika smaksättningar, särskilt bavarian cream och sweet cream som är vanligt förekommande i e-vätska.

Diacetyl har varit föremål för debatt på grund av dess förmåga att orsaka popcornlunga. Trots att cigarettrök innehåller höga halter av diacetyl har sjukdomen aldrig påträffats hos vare sig vejpare eller rökare. Forskarna påpekar dock att även om flera e-juicetillverkare har ersatt diacetylet med andra smörsmaker, kan även dessa bilda diacetyl vid upphettning. Trots detta fann man endast små mängder av diacetyl, långt under hälsoriskerna.


Läs hela forskningsrapporten här från "The impact of Device Settings, Use Patterns, and Flavoring on Carbonyl Emission from Electronic Cigarettes"

All text är hämtad ur informationen i forskningsrapporten. Vi tar ingen ställning i frågorna utan förmedlar endast informationen.

happy vejping / dina vänner på cigge

Bli först att kommentera:
Namn:
E-postadress (publiceras ej):
Ange koden: R5FYJT (motverkar spam)
Inga kommentarer